Sundials in Eastern Bohemia

SHC | Sundial Design

Sundial design | Sun ephemeris | Equation of time and correction for longitude | Help | Download | SHA (analemmatic sundials) | Catalogue of sundials |  Česky |  English ]

Sundial design

Help | Examples of dials ]

geographical latitude of the site [+DD:MM:SS]

geographical longitude [+DD:MM:SS, positive on the E]

See alphabetical list of locations or database of geographical coordinates on http://www.heavens-above.com.

azimuth and altitude of the normal to the wall [deg]

lower left corner of the dial: x = y = [cm]

upper right corner: x = y = [cm]

distance between the nodus and the base of indicator [cm]

ie. length of the indicator; for gnomon distance from the dial plane

interval of hour lines [HH:MM:SS]

interval of hours from sunrise/sunset [HH:MM:SS]

interval of date curves [HH:MM:SS]

steps in: azimuth altitude altitude circles [deg]

number of date curves

type of indicator: polos gnomon

unreal lines below horizon

time: true solar corrected for longitude (CET)

dial for summer time

extension of hour lines: none to indicator base to dial border both

date lines for integer durations of the day

lines: hour temporal from sunrise from sunset yesterday

analemma: none for 12 h for every line

part of analemma: whole summer winter

azimuth abscissas altitude curves

additional date curve - ecliptic longitude [deg]

Standard

After pressing Save button write down the URL.


Examples of dials:

 1. horizontal
 2. vertical south (with CET correction)
 3. vertical east (perpendicular indicator)
 4. vertical south-west (with an extension of lines)
 5. vertical north-east
 6. vertical north
 7. equatoreal (top, summer part)
 8. equatoreal (bottom, winter part)
 9. inclined, with gnomon (SSE, 70° above horizon)
 10. vertical southsoutheast with gnomon and dial counted from sunrise
 11. vertical south with three dials (from sunrise/sunset) and calendarium with 3 lines
 12. sundials with durations of the day on a western wall
 13. temporal sundials on a southern wall
 14. noon sundials (labels every 10 min, 1 analemma)
 15. sundials with winter part of analemma on all hour lines, azimuth -30°
 16. azimuth scale on S dial with gnomon
 17. height of the Sun above horizon, including a calendar

All dials listed above are calculated for Hradec Kralove (15° 50' E. l., 50  10' N. l.)

Models of sundials:

Hradec Králové - Malšovice, K aleji 561 (HK 25) - severozápadní hodiny navržené programem SHC (samolepící fólie řezaná na plotteru)
Kladruby nad Labem, na JJZ stěně (PA 2/2) - hodiny z roku 1724, které jsou kromě hodinových rysek a kalendária vybaveny ještě číselníkem počítaným od východu slunce
Kladruby nad Labem, východní (PA 2/1) - přesný azimut stěny je -70°
Litomyšl, zámek (SY 11/1) - sluneční hodiny s hodinovými ryskami, 7 datovými čarami a hodinami od západu slunce
Praha 6, Břevnovský klášter (06 8/1) - levé jižní hodiny na nádvoří prelatury; gnómonicky bohaté, se 3 číselníky
Praha 1, klášter augustiánů (01 5) - jižní hodiny, ukazující kromě hodin také datum a čas od východu a od západu slunce; Polák (1986)
Praha 1, Klementinum, Studentské nádvoří (01 1/1) - východní hodiny opět se 3 číselníky, zřejmě nejstarší v Klementinu (1658); Polák (1986)
Praha 1, Klementinum, Studentské nádvoří (01 1/2) - bohaté jižní hodiny se 3 číselníky (mají kratší gnómon, než by odpovídalo kalendáriu); Polák (1986)
Praha, Malostranské náměstí (01 14/2) - hodiny na jižní stěně ukazující též čas uplynulý od západu slunce
Praha, Tomášská ulice (01 14/1) - podobné hodiny jako na Malostranském náměstí, ale na východní stěně
Francie, Paříž - jihozápadní hodiny se stupnicí azimutů a výšek slunce nad obzorem, foto Alain Ferreira
Norsko, Megeroya, Nordkapp - hodiny za polárním kruhem, kde slunce v létě svítí celých 24 hodin, foto Karl Schwarzinger - http://members.aon.at/sundials/

Other examples

 1. List of sundials designed by the SHC program (link to the catalogue)
 2. List of sundials with dial models calculated by the SHC program
 3. SHC usage examples for advanced users (3-D projection of sundials, dial animations, calculation of a flat indicator, working-time and shadowing by obstacles, reconstruction of damaged dials by optimalization, ...)
 4. Source codes of the programs: shcnox.f, sunah.f, a.f.


© Miroslav Brož - http://www.astrohk.cz/slunecni_hodiny.html, HPHK; version 1. 5. 2017