Sluneční hodiny ve východních Čechách

SHC | Návrh číselníku slunečních hodin

Návrh číselníku | Efemerida Slunce | Časová rovnice a korekce o délku | Nápověda | Stažení programu | SHA (analematické hodiny) | Katalog slunečních hodin |  Česky |  English ]

Efemerida Slunce

zeměpisná šířka stanoviště [+DD:MM:SS]

zeměpisná délka [+DD:MM:SS, kladně na V]

datum [YYYY/MM/DD]

počáteční světový čas [HH:MM:SS]

časový krok [HH:MM:SS]

počet kroků

precese

nutace

refrakce

Standardní

Po stisku tlačítka Uložit si zapište WWW odkaz.


© Miroslav Brož - http://www.astrohk.cz/slunecni_hodiny.html, HPHK; verze 1. 5. 2017